Wycena mieszkania w Krakowie

 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków

Wycena24.com wycena nieruchomości kraków, rzeczoznawca majątkowy kraków - wycena24 Wycena nieruchomości wycena nieruchomości kraków, rzeczoznawca majątkowy kraków - wycena24 Nieruchomości lokalowych wycena nieruchomości kraków, rzeczoznawca majątkowy kraków - wycena24 Wycena mieszkania

Zrób PDF z tego dokumentu Drukuj ten dokument Wyślij ten dokument

Wycena mieszkania

Nieruchomości lokalowe w języku potocznym funkcjonują jako: mieszkanie, lokal użytkowy (usługowy, handlowy, biurowy, magazynowy). Nieruchomości te powstają w oparciu o przepisy ustawy o własności lokali.

Aby w/w nieruchomości mogły być przedmiotem wyceny muszą stanowić odrębny przedmiot własności. Przedmiotem odrębnej własności, czyli nieruchomością lokalową jest część budynku a także lokal: samodzielny w sensie architektonicznym (wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb) oraz samodzielny w sensie funkcjonalnym (służący wraz z pomieszczeniami pomocniczymi zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych lub innych).

Przedmiotem odrębnej własności może być również lokal służący różnego rodzaju działalności: produkcyjnej, usługowej, handlowej, garaż, pracownia artysty, a nawet lokal o charakterze rekreacyjnym.

Wartość nieruchomości, w tym również lokalowej, zależy od szeregu czynników zarówno związanych z samą nieruchomością, jak i od stanu rynku nieruchomości. Wartość nieruchomości lokalowej mieszkalnej kreowana jest w pierwszym rzędzie przez lokalizację - podział na „lepsze" i „gorsze" dzielnice ma wyraźne odbicie w cenach mieszkań. W dalszej kolejności należy wskazać takie atrybuty jak, standard wyposażenia mieszkania, jego położenie na piętrze, czy też bezpieczeństwo.

Porównując, zatem ceny nieruchomości podobnych do wycenianej, uwzględniając jej indywidualne cechy przy zastosowaniu określonych prawem i standardami zawodowymi procedur, określa się wartość nieruchomości lokalowych.

Podstawową jednostkę stanowi m² powierzchni użytkowej nieruchomości lokalowej.

Zakres wyceny:

 • prawo własności lokali mieszkalnych i niemieszkalnych
 • spółdzielcze prawa do w/w nieruchomości *
Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego stanowi jedno z ograniczonych praw rzeczowych, wielokrotnie utożsamiane z prawem własności. Prawo to wykazuje pewne podobieństwa do prawa własności.
W myśl art. 223 § 1 prawa spółdzielczego jest prawem zbywalnym, dziedzicznym, podlegającym egzekucji, na którym można ustanowić hipotekę.

Przepisy prawa spółdzielczego przewidują również dwie formy korzystania ze spółdzielczych lokali użytkowych, a także garaży, tj. najem lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Regulacja tego prawa jest bardzo lakoniczna, gdyż art. 238 § 1 prawa spółdzielczego nakazuje odpowiednie stosowanie do niego przepisów o spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Jest to ograniczone prawo rzeczowe, ściśle związane ze stosunkiem członkostwa, a oddanie do korzystania tego lokalu innej osobie wymaga zgody spółdzielni
(§ 3).

Dokumenty:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości
  (np. orzeczenie sądu)
 • decyzja o przydziale lokalu
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu
 • wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów
 • dokumentacja techniczna budynku (rzut lokalu)

Zadzwoń do nas aby zamówić wycenę: 0 606 66 33 42
Dodaj stronę Wycena Nieruchomości do ulubionych 
Dodaj stronę Wycena Nieruchomości do ulubionych 
Kontakt
Wycena24
Magdalena Szumiec
rzeczoznawca majątkowy
nr uprawnień 4600
biegły sądowy
 
telefon: 
606 66 33 42

pn-pt: 8-16
sobota: 9-14 

ul. Piłsudskiego 36/1
31-111 Kraków

e-mail:
krakow(at)wycena24.com
 
Kalkulator Kredytowy
Kwota kredytu:
Okres kredytowania:
miesiące
Oprocentowanie roczne:
% / rok