Wycena działki, gruntu, ziemi

 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków

Wycena24.com wycena nieruchomości kraków, rzeczoznawca majątkowy kraków - wycena24 Wycena działki, gruntu, ziemi

Zrób PDF z tego dokumentu Drukuj ten dokument Wyślij ten dokument

Wycena działki, gruntu, ziemi

Zgodnie z art. 46 § 1 k.c. nieruchomościami gruntowymi są wyodrębnione części powierzchni ziemskiej, stanowiące odrębny przedmiot własności.

Zgodnie z art. 143 k.c. w granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią, przy czym nie uchybia to przepisom regulującym prawo do wód. Granice przestrzenne nieruchomości gruntowej na powierzchni gruntu są wyznaczone przez wytyczone umowne linie. Zasięg nad i pod powierzchnią gruntu wyznacza społeczno-gospodarcze przeznaczenie tej nieruchomości.

Własność gruntu rozciąga się na te kopaliny, które stanowią części składowe gruntu według art. 7 ustawy z 4 II 1994 prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, póz. 96). Prawa do wód określa ustawa z 24 X 1974 prawo wodne (Dz.U. Nr 38, póz. 230 z późn. zm.).

Wartość nieruchomości, w tym również nieruchomości niezabudowanej, zależy od szeregu czynników zarówno związanych z samą nieruchomością, jak i od stanu rynku nieruchomości.

Wartość nieruchomości gruntowej niezabudowanej kreowana jest w pierwszym rzędzie przez lokalizację - podział na „lepsze" i „gorsze" dzielnice ma wyraźne odbicie w cenach działek. W dalszej kolejności należy wskazać takie atrybuty jak, przeznaczenie w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego, wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie), kształt działki, czy też możliwość alternatywnego zagospodarowania.

Porównując, zatem ceny nieruchomości podobnych do wycenianej, uwzględniając jej indywidualne cechy przy zastosowaniu określonych prawem i standardami zawodowymi procedur, określa się wartość nieruchomości gruntowych.

Podstawową jednostkę stanowi m² powierzchni nieruchomości gruntowej (działki).

Zakres wyceny:

 • prawo własności nieruchomości
 • prawo użytkowania wieczystego
 • wycena ograniczonych praw na nieruchomości
 • wycena praw zobowiązaniowych na nieruchomości

Dokumenty:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości
  (np. orzeczenie sądu)
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu
 • aktualny odpis z ewidencji gruntów i budynków oraz kopia mapy ewidencyjnej
 • kopia mapy zasadniczej


Zadzwoń do nas aby zamówić wycenę: 0 606 66 33 42
Dodaj stronę Wycena Nieruchomości do ulubionych 
Dodaj stronę Wycena Nieruchomości do ulubionych 
Kontakt
Wycena24
Magdalena Szumiec
rzeczoznawca majątkowy
nr uprawnień 4600
biegły sądowy
 
telefon: 
606 66 33 42

pn-pt: 8-16
sobota: 9-14 

ul. Piłsudskiego 36/1
31-111 Kraków

e-mail:
krakow(at)wycena24.com
 
Kalkulator Kredytowy
Kwota kredytu:
Okres kredytowania:
miesiące
Oprocentowanie roczne:
% / rok