Dokumenty

 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków

Wycena24.com wycena nieruchomości kraków, rzeczoznawca majątkowy kraków - wycena24 Dla Klientów wycena nieruchomości kraków, rzeczoznawca majątkowy kraków - wycena24 Dokumenty

Zrób PDF z tego dokumentu Drukuj ten dokument Wyślij ten dokument

Dokładne rozpoznanie stanu prawnego nieruchomości ma zasadnicze znaczenie do określenia jej wartości rynkowej i stanowić powinno podstawę wyceny nieruchomości, która de facto stanowi wycenę praw na nieruchomości.

Poniższe dokumenty stanowią podstawę do określenia stanu prawnego nieruchomości zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 "O gospodarce nieruchomościami" tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 (z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. „W sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.".

Załączone być muszą do Operatów Szacunkowych jako załączniki (kserokopie):

 • odpisy z ksiąg wieczystych
 • wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek wymienionych w księgach wieczystych
 • wyrys z rejestru gruntów lub z mapy zasadniczej dla wszystkich działek wymienionych w księgach wieczystych.
 • posiadane (czyt. zawarte) umowy kupna, darowizny, oddania w użytkowanie wieczyste, najmu, dzierżawy etc.
 • postanowienia sądowe o nabyciu spadku
 • książki obiektów budowlanych dla nieruchomości użytkowych
 • dokumentacja archtektoniczno - budowlana (projekty budynków, budowli)
 • deklaracja podatków od nieruchomości
 • ostatnia decyzja ustalająca wysokość opłat za użytkowanie wieczyste gruntu
 • zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania jeżeli nie ma nowego planu to aby było wpisane przeznaczenie wg starego tzn. tego nieobowiązującego
 • wyrys z planu zagospodarowania (obejmujący wyceniane działki) na którym zaznaczone są obszary przeznaczenia zgodnie z zaświadczeniem o przeznaczeniu
 • decyzje „odbiorowe" obiektów tzn. wydane pozwolenia na użytkowanie lub przyjęte zgłoszenia użytkowania obiektów

Dodatkowo dla budynków w trakcie realizacji:

 • decyzja o warunkach zabudowy dla obiektów (budynków) zlokalizowanych na wycenianej nieruchomości
 • decyzja (-je) zatwierdzająca (-ce) projekty budowlane dla budynków i budowli

W przypadku braku w/w dokumentów, nasza kancelaria oferuje badanie stanu prawnego w ramach umowy zlecenia.


Zadzwoń do nas aby zamówić wycenę: 0 606 66 33 42
Dodaj stronę Wycena Nieruchomości do ulubionych 
Dodaj stronę Wycena Nieruchomości do ulubionych 
Kontakt
Wycena24
Magdalena Szumiec
rzeczoznawca majątkowy
nr uprawnień 4600
biegły sądowy
 
telefon: 
606 66 33 42

pn-pt: 8-16
sobota: 9-14 

ul. Piłsudskiego 36/1
31-111 Kraków

e-mail:
krakow(at)wycena24.com
 
Kalkulator Kredytowy
Kwota kredytu:
Okres kredytowania:
miesiące
Oprocentowanie roczne:
% / rok