Wycena domu w Krakowie

 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków
 • Wycena Nieruchomości, Wycena 24 Kraków

Wycena24.com wycena nieruchomości kraków, rzeczoznawca majątkowy kraków - wycena24 Wycena nieruchomości wycena nieruchomości kraków, rzeczoznawca majątkowy kraków - wycena24 Nieruchomości zabudowanych

Zrób PDF z tego dokumentu Drukuj ten dokument Wyślij ten dokument

Wycena domu

Nieruchomości zabudowane stanowią zespół budynków znajdujących się w określonym terenie lub teren w powyższy sposób zabudowany. Są to, potocznie mówiąc, domy w różnym stadium zaawansowania budowy. Przedmiotem wyceny może, więc być zarówno nieruchomość zabudowana już gotowym, wykończonym i oddanym do użytku budynkiem, jak też domem w trakcie realizacji.

Wartość nieruchomości, w tym również zabudowanej, zależy od szeregu czynników zarówno związanych z samą nieruchomością, jak i od stanu rynku nieruchomości. Wartość nieruchomości zabudowanej kreowana jest w pierwszym rzędzie przez lokalizację - podział na „lepsze" i „gorsze" dzielnice ma wyraźne odbicie w cenach domów. W dalszej kolejności należy wskazać takie atrybuty jak, wielkość działki, standard wyposażenia, czy też nowoczesne rozwiązania techniczne.

Porównując zatem ceny nieruchomości podobnych do wycenianej, uwzględniając jej indywidualne cechy przy zastosowaniu określonych prawem i standardami zawodowymi procedur, określa się wartość nieruchomości zabudowanych.

Podstawową jednostkę stanowi m² powierzchni użytkowej zabudowy.

Ze względu na przeznaczenie terenu zabudowę dzieli się na zabudowę mieszkaniową (jedno- i wielorodzinną), przemysłową, usługową, komunikacyjną, rekreacyjną; ze względu na położenie w strefach miasta: miejską, peryferyjną; ze względu na usytuowanie na działce, powiązanie z sąsiadami: wolno stojącą, bliźniaczą, szeregową, atrialną; ze względu na wysokość budynków, wysoką, niską itp.

Zakres wyceny:

 • prawo własności nieruchomości
 • prawo użytkowania wieczystego
 • wycena ograniczonych praw na nieruchomości
 • wycena praw zobowiązaniowych na nieruchomości

Dokumenty:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości
  (np. orzeczenie sądu)
 • decyzja o przydziale lokalu
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu
 • wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów
 • kopia mapy zasadniczej
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • decyzja o pozwoleniu na budowę
 • pozwolenie na użytkowanie
 • dokumentacja techniczna budynku (rzut lokalu)

Zadzwoń do nas aby zamówić wycenę: 0 606 66 33 42
Dodaj stronę Wycena Nieruchomości do ulubionych 
Dodaj stronę Wycena Nieruchomości do ulubionych 
Kontakt
Wycena24
Magdalena Szumiec
rzeczoznawca majątkowy
nr uprawnień 4600
biegły sądowy
 
telefon: 
606 66 33 42

pn-pt: 8-16
sobota: 9-14 

ul. Piłsudskiego 36/1
31-111 Kraków

e-mail:
krakow(at)wycena24.com
 
Kalkulator Kredytowy
Kwota kredytu:
Okres kredytowania:
miesiące
Oprocentowanie roczne:
% / rok